Jira

4.7/5 - (14 امتیاز)

برد اسکرام

همکاری تیم‌ها و افزایش خروجی از برد اسکرام جیرا شروع می‌شود چهار چوب اسکرام فرهنگ همکاری را بین تیم های توسعه نرم افزاری جا می اندازد از این رو حل مسائل پیچیده کاری آسان می‌شود. بردهای اسکرام جیرا می توانند تیم های متعددی را بر روی یک هدف متحد کنند

Jira Core

Jira Core نرم افزار مدیریت پروژه‌های تجاری و ستادی Jira Core یک ابزار همکاری است که برای کمک به تیم‌ها جهت پیگیری تمامی فعالیت‌هایی که ‌کار در نظر گرفته می‌شود طراحی شده است.این فعالیت‌ها می‌تواند شامل اجرای یک پروژه، مدیریت یک فرآیند، انجام وظایف دوره‌ای و روزانه، ایجاد مستندات و